Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema

Paieška ontologijose SPARQL užklausomis


Paslaugos aprašymas

Paslauga leidžia vykdyti SPARQL užklausas Politikos, Ekonomikos ir verslo bei Viešojo administravimo sričių ontologijose, kurių egzemplioriai sukurti analizuojant lietuviško interneto svetainių turinį. SPARQL užklausas galima pasirinkti iš pateikiamų užklausų pavyzdžių arba sudaryti patiems. Norint rašyti SPARQL užklausas patiems, reikia susipažinti su LKSSAIS naudojamų ontologijų schemomis ir egzempliorių pavyzdžiais, kuriuos leidžia atsiųsti pasirinkus meniu Ištekliai -> Ontologijos. Suprasti ontologijas gali padėti ir veiklos žodynai bei taisyklės, kuriuos leidžia atsiųsti pasirinkus meniu Ištekliai -> Veiklos žodynai ir/arba Veiklos taisyklės paslaugos. Užklausų rezultatai pateikiami ontologijos egzempliorių pavidalu. Užklausas galima redaguoti ir vykdyti iš naujo.

Pagalba

Užklausų pavyzdžių vykdymas. Užklausų pavyzdžius galima pasirinkti paspaudus langelį „Užklausų pavyzdžiai“. Pavyzdiniai klausimai yra suformuluoti naudojant Politikos, Ekonomikos ir verslo bei Viešojo administravimo sričių veiklos žodynus prisilaikant SBVR struktūrizuotą kalbos sintaksės. Pasirinkus konkretų klausimą jis transformuojamas į atitinkamą SPARQL užklausą, suformuotą iš atitinkamų tos srities ontologijos sąvokų, ir pateikiamas lange „Įveskite SPARQL užklausą“.

Vykdant užklausą, galima pasirinkti, ar rezultatuose pateikti išvestinius ontologijų tripletus.

Paspaudus mygtuką „Vykdyti“, pateikiamas ontologijos egzempliorių sąrašas. Jei egzempliorių daug, jie pateikiami puslapiais, į kuriuos galima pereiti, paspaudus puslapio eilės numerį esamo puslapio apačioje. Rezultatuose pateikiamų ontologijos egzempliorių aprašus galima analizuoti, paspaudus įrašo elementą (elementų tipai priklauso nuo to, ko ieškoma SPARQL užklausoje).

Užklausų redagavimas. Užklausą galima redaguoti. Rezultatų lange paspaudus mygtuką „Redaguoti SPARQL užklausą“, grįžtama į užklausos pateikimo langą, kur rodoma ta pati užklausa. Užklausų rezultatų skaičius yra apribotas.

Naujos užklausos pasirinkimas. Paspaudus mygtuką „Nauja SPARQL užklausa“, grįžtama į pradinį užklausų įvedimo langą.

Savo sukurtų užklausų vykdymas.

Norint vykdyti savo sukurtas užklausas, reikia susipažinti su LKSSAIS naudojamų ontologijų schemomis ir egzempliorių pavyzdžiais, kuriuos leidžia atsiųsti ontologijų prieigos paslauga.

Vardų srities nurodymas. Pirmiausia reikia suformuoti pasirinktos ontologijos ir jos importuojamų ontologijų vardų sritis. Tą galima padaryti dviem būdais:
1) įvesti patiems, nurodant vardų sritis iš pasirinktos ontologijos;
2) paspausti langelį „Vardų sritys“, kur pasirinkus sutrumpintą vardų srities pavadinimą (angl. prefix), SPARQL užklausos įvedimo lange atsiranda vardų srities adresas (IRI).

Užklausos įvedimas. Galima suformuoti norimo sudėtingumo SPARQL užklausą, kurią leidžia užrašyti pasirinkta ontologija ir jos išvedimo taisyklės.