Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema

Interneto kalbos naujovių analizė


Paslaugos aprašymas

Neregistruoti naudotojai

Neregistruoti sistemos naudotojai šios paslaugos lange gali peržiūrėti 3 žodžių sąrašus „Kandidatai į naujoves“, „Naujovės“, „Nevartotini žodžiai / frazės“.

„Kandidatai į naujoves“. Šiame sąraše pateikiamos žodžių formos, kurias LKSSAIS sistema ir ekspertas atrinko kaip galimus kandidatus į naujoves. Tai žodžių formos, kurios yra dažnos Bendrajame internetiniame tekstyne (BIT), tačiau neatpažįstamos sistemos analizės įrankių. Taip pat šiame sąraše yra pateikiamos naujovės, kurias pasiūlė registruoti naudotojai (žr. skyrių „Registruoti naudotojai“) ir kurias patvirtino ekspertas.

Sąraše nurodami žodžių formų dažnumai Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne (DLKT) ir Bendrajame internetiniame tekstyne (BIT). Jei pritariate ir nepritariate siūlomai naujovei galite balsuoti paspausdami atitinkamus mygtukus.

„Naujovės“. Šiame sąraše pateikiamos žodžio formos, kurias ekspertas patvirtino kaip naujoves remdamasis siūlomos naujovės vartosenos analize, savo kompetencija ir sistemos naudotojų balsavimu.

Sąraše nurodami žodžių formų dažnumai Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne (DLKT) ir Internetiniame tekstyne (BIT).

„Nevartotini žodžiai / frazės“. Šiame sąraše pateikiamos dažnai sutinkamos žodžių formos, kurias ekspertas įvardijo kaip nevartotinas. Šalia pateikto žodžio turi pateikti komentarą.

Registruoti naudotojai

Registruoti sistemos naudotojai gali papildomai siūlyti žodžius ekspertui kaip galimas naujoves ir peržiūrėti savo pasiūlytą „Kandidatų į kandidatus“ sąrašą.

Norėdamas pasiūlyti naują žodžio formą ekspertui, naudotojas turi paspausti mygtuką „Siūlyti kandidatą į naujoves“ ir atsidariusiame lange įrašyti žodžio formą. Tada paspaudus mygtuką „Analizuoti“, ši žodžio forma yra ieškoma Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne ir Bendrajame internetiniame tekstyne (BIT). Jei žodis sistemai yra žinomas (pvz., „knygos“) tai naudotojui gražinamas rezultatas „knygos yra ne naujovė“ su dažnumais tekstynuose (žr. paveikslą apačioje), jei žodis galima naujovė, tai sistema naudotojui leidžia užregistruoti šią formą „Kandidatai į kandidatus“ sąraše.

Be to savo analizuojamai žodžio formai naudotojas gali sugeneruoti konkordansu BIT ir DLKT tekstynuose, taip pat patikrinti ją Bendrojoje lietuvių kalbos ontologijoje arba patikrinti ar tokios žodžio formos nėra Eurotermbanke. Šiems veiksmams atlikti naudotojas turi paspausti atitinkamus mygtukus.


„Kandidatai į kandidatus“. Šiame sąraše registruotas naudotojas gali peržiūrėti savo pasiūlytas kandidatus į naujoves. Sistemos ekspertas gali arba pašalinti šiuos žodžius arba perkelti į viešai matomą „Kandidatų į naujoves“ sąrašą.

Pastabos

1. Visų sąrašų sudėtį patvirtina ekspertas, remdamasis savo kompetencija, sistemos duomenimis ir sistemos naudotojų balsavimu.
2. Siūlomi kandidatai į naujoves, visų pirma, yra nauji kalbos analizės įrankiams, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad siūlomos naujovės yra nauji kalboje atsiradę leksiniai vienetai. Atnaujinus kalbos analizės įrankius, šis sąrašas bus taip pat atnaujinamas.
3. Nustatytos naujovės yra tik informacinio pobūdžio. Taip siekiama atkreipti interneto žiniasklaidos skaitytojų, kalbos specialistų ir žmonių atsakingų už kalbos politikos formavimą dėmesį.

Pagalba

Neregistruoti naudotojai

Neregistruoti sistemos naudotojai šios paslaugos lange gali peržiūrėti 3 žodžių sąrašus „Kandidatai į naujoves“, „Naujovės“, „Nevartotini žodžiai / frazės“.

„Kandidatai į naujoves“. Šiame sąraše pateikiamos žodžių formos, kurias LKSSAIS sistema ir ekspertas atrinko kaip galimus kandidatus į naujoves. Tai žodžių formos, kurios yra dažnos Bendrajame internetiniame tekstyne (BIT), tačiau neatpažįstamos sistemos analizės įrankių. Taip pat šiame sąraše yra pateikiamos naujovės, kurias pasiūlė registruoti naudotojai (žr. skyrių „Registruoti naudotojai“) ir kurias patvirtino ekspertas.

Sąraše nurodami žodžių formų dažnumai Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne (DLKT) ir Bendrajame internetiniame tekstyne (BIT). Jei pritariate ir nepritariate siūlomai naujovei galite balsuoti paspausdami atitinkamus mygtukus.

„Naujovės“. Šiame sąraše pateikiamos žodžio formos, kurias ekspertas patvirtino kaip naujoves remdamasis siūlomos naujovės vartosenos analize, savo kompetencija ir sistemos naudotojų balsavimu.

Sąraše nurodami žodžių formų dažnumai Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne (DLKT) ir Internetiniame tekstyne (BIT).

„Nevartotini žodžiai / frazės“. Šiame sąraše pateikiamos dažnai sutinkamos žodžių formos, kurias ekspertas įvardijo kaip nevartotinas. Šalia pateikto žodžio turi pateikti komentarą.

Registruoti naudotojai

Registruoti sistemos naudotojai gali papildomai siūlyti žodžius ekspertui kaip galimas naujoves ir peržiūrėti savo pasiūlytą „Kandidatų į kandidatus“ sąrašą.

Norėdamas pasiūlyti naują žodžio formą ekspertui, naudotojas turi paspausti mygtuką „Siūlyti kandidatą į naujoves“ ir atsidariusiame lange įrašyti žodžio formą. Tada paspaudus mygtuką „Analizuoti“, ši žodžio forma yra ieškoma Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne ir Bendrajame internetiniame tekstyne (BIT). Jei žodis sistemai yra žinomas (pvz., „knygos“) tai naudotojui gražinamas rezultatas „knygos yra ne naujovė“ su dažnumais tekstynuose (žr. paveikslą apačioje), jei žodis galima naujovė, tai sistema naudotojui leidžia užregistruoti šią formą „Kandidatai į kandidatus“ sąraše.

Be to savo analizuojamai žodžio formai naudotojas gali sugeneruoti konkordansu BIT ir DLKT tekstynuose, taip pat patikrinti ją Bendrojoje lietuvių kalbos ontologijoje arba patikrinti ar tokios žodžio formos nėra Eurotermbanke. Šiems veiksmams atlikti naudotojas turi paspausti atitinkamus mygtukus.


„Kandidatai į kandidatus“. Šiame sąraše registruotas naudotojas gali peržiūrėti savo pasiūlytas kandidatus į naujoves. Sistemos ekspertas gali arba pašalinti šiuos žodžius arba perkelti į viešai matomą „Kandidatų į naujoves“ sąrašą.

Pastabos

1. Visų sąrašų sudėtį patvirtina ekspertas, remdamasis savo kompetencija, sistemos duomenimis ir sistemos naudotojų balsavimu.
2. Siūlomi kandidatai į naujoves, visų pirma, yra nauji kalbos analizės įrankiams, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad siūlomos naujovės yra nauji kalboje atsiradę leksiniai vienetai. Atnaujinus kalbos analizės įrankius, šis sąrašas bus taip pat atnaujinamas.
3. Nustatytos naujovės yra tik informacinio pobūdžio. Taip siekiama atkreipti interneto žiniasklaidos skaitytojų, kalbos specialistų ir žmonių atsakingų už kalbos politikos formavimą dėmesį.
Žodis / frazėEksperto komentaras
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eSąrašas tuščias