Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema

Ištekliai ir išteklių metaduomenys


Paslaugos aprašymas

Paslauga leidžia peržiūrėti ir atsiųsti LKSSAIS interneto svetainių semantinės analizės ir paieškos paslaugoje naudojamas veiklos taisykles ir jų metaduomenis. Veiklos taisyklės aprašytos naudojant SBVR struktūrizuotą kalbą. Jas galima atsiųsti tekstiniu (TXT) arba PDF formatu. Siunčiant taisykles, galima nurodyti, ar siųsti taisyklų formulavimui naudotus žodynus (priešingu atveju ne visos veiklos taisyklių sąvokos bus apibrėžtos).

Pagalba

Paspaudus langelį „Metaduomenys“, pateikiamas veiklos taisyklių metaduomenų aprašas. Jei metaduomenų daug, jie rodomi keliuose puslapiuose, į kuriuos galima pereiti, paspaudus puslapio eilės numerį esamo puslapio apačioje. Paspaudus rodyklės simbolį konkretaus metaduomenų eilutės kairėje pateikiama to metaduomens keitimo istorija.

Paspaudus langelį „Atsisiųsti“, pateikiamas dialogo langas, kur galima pasirinkti, ar siųsti įtrauktus žodynus ir kokiu formatu (tekstu ar PDF). Atsiunčiamas veiklos taisyklių arba veiklos taisyklių ir žodynų rinkinio archyvas.