Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema

Interneto svetainių semantinė analizė ir paieška


Paslaugos aprašymas

Paslauga atlieka nurodyto laikotarpio lietuviško interneto svetainių straipsnių semantinę analizę ir pateikia naudotojui paskutinę savaitę analizuotų straipsnių statistiką, analizuotuose straipsniuose atpažintų asmenų, organizacijų, vietovių, įvykių sąrašus bei straipsnių, kuriuose jie buvo atpažinti, skaičių. Paslauga leidžia atlikti semantinę paiešką pasirinktoje srityje ir laikotarpyje, pasirenkant arba pateikiant klausimus SBVR struktūrizuota lietuvių kalba. Klausimams formuluoti galima naudoti paslaugos teikiamus žodžių pasiūlymus iš pasirinktos srities žodyno bei susipažinti su tos srities ontologija, pagal kurią atliekama semantinė straipsnių analizė. Paieškos rezultatas - straipsnių pavadinimai ir fragmentai, kurie atsako į pateiktą klausimą su pažymėtais atpažintais objektais (ontologijos egzemplioriais) ir nuorodomis į straipsnių originalus šaltiniuose, bei paieškos laikotarpio rezultatų statistika. Jei rezultatų daug, jie pateikiami puslapiais. Paspaudus atpažinto egzemplioriaus nuorodą, atidaromas to egzemplioriaus informacinis puslapis, kuriame grafiniu pavidalu pateikiami jo ryšiai su kitais egzemplioriais, paieškos laikotarpio ir paskutinių 12 mėnesių statistika. Registruotas naudotojas gali įsiminti savo suformuluotus klausimus ir atlikti pakartotiną paiešką ateityje.

Pagalba

Pasirinkus lietuviško interneto svetainių straipsnių semantinę analizę ir paiešką, ši paslauga iš karto pateikia išanalizuotų paskutinės savaitės interneto šaltinių straipsnių statistiką, šiuose straipsniuose atpažintų asmenų, organizacijų, vietovių, įvykių sąrašus bei straipsnių, kuriuose jie buvo atpažinti, skaičių.

Neregistruotas naudotojas, norintis atlikti semantinę paiešką, turi:
1. Pasirinkti analizuojamą sritį ir laikotarpį. Ilgiausias laikotarpis – vienas mėnuo. Anksčiausia paieškos data – 2013 m. sausio 1 d.
2. Pasirinkti vieną iš numatytųjų klausimų arba įvesti savo klausimą.
 2.1. Pasirinkus klausimą:
  Paspaudus mygtuką „Ieškoti“, paslauga pateikia straipsnių pavadinimus ir fragmentus, kurie atsako į pateiktą klausimą, su pažymėtais atpažintais objektais (ontologijos egzemplioriais) ir nuorodomis į straipsnių originalus šaltiniuose.
  Jei rezultatų daug, jie pateikiami puslapiais.
  Atlikus paiešką, pasikeičia kairioji puslapio dalis – joje pateikiama paieškos srities ir laikotarpio statistika.
  Paspaudus atpažinto egzemplioriaus nuorodą, atidaromas to egzemplioriaus informacinis puslapis, kuriame grafiniu pavidalu pateikiami ryšiai su kitais egzemplioriais, kairiojoje dalyje – su šiuo egzemplioriumi susijusi paieškos laikotarpio rezultatų statistika. Dešinėje puslapio dalyje pateikiama egzemplioriaus pasirodymo interneto šaltinių straipsniuose paskutinių 12 mėnesių laikotarpyje statistika.
 2.2. Pateikiant savo klausimus SBVR struktūrizuota lietuvių kalba:
  Klausimams formuluoti galima naudoti paslaugos teikiamus žodžių pasiūlymus iš pasirinktos srities žodyno (žodžių pasiūlymams gauti reikia spausti Ctrl+Space). Pasirinkus vieną iš pasiūlytų žodžių, galima rinktis kitą (paspaudus Ctrl+Space) arba įvesti savo žodžius, pavyzdžiui, ieškomų asmenų, organizacijų, vietovių ir kitų objektų pavadinimus (pavardes; vardus; abstrakčius pavadinimus: jaunimas, politikas, kaina, paklausa ir t.t.).
  Norint geriau suprasti, kaip formuluoti klausimus, galima atsiųsti tos srities veiklos žodynus ar ontologijas (meniu „Ištekliai“)
  Susipažinti su ontologija, pagal kurią atliekama semantinė straipsnių analizė, galima dešinėje puslapio dalyje „Ontologijos klasių hierarchija“; norint ją peržiūrėti, reikia išskleisti objektus, jų poklasius ir t.t.).
  Paieškos rezultatai pateikiami taip pat, kaip ir renkantis klausimus.

Registruotas naudotojas gali įsiminti savo suformuluotus klausimus (kitiems jie neprieinami) ir vėliau juos rinktis iš naudotojo klausimų sąrašo. Nereikalingus klausimus galima pašalinti.

Portalas Rasta straipsnių
TitleFound
TitleFound
TitleFound
Saying
Ilgiausias laikotarpis – 1 mėnuo, anksčiausia data – 2013 m. sausis.

Spauskite Ctrl+Space norėdami gauti galimus klausimą sudarančių žodžių pasiūlymus

Id
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eSąrašas tuščias
Klasės ryšiai:
Klasės egzempliorių pavyzdžiai: