Įkelkite garso įrašą ir el. paštu gausite šį įrašą, paverstą tekstu.
Įkelkite žiniasklaidos, administracinį ar teisės tekstą ir el. paštu gausite raktinius žodžius, santrauką ir įvardytąsias esybes.
Pateikiama statistinė informacija, kaip interneto lietuviškose socialinėse medijose vertinamos Lietuvos universitetų studijų programos ir studijų kryptys.
Paslauga leidžia atlikti lietuviško teksto analizę ir ištaisyti rašybos klaidas.
Paslauga leidžia atlikti paiešką lietuviškame interneto žiniasklaidos tekstyne ir gauti straipsnių santraukas bei lingvistinę statistinę informaciją apie straipsnį.