Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema

Kontaktai

LKSSAIS organizaciniais ir teisiniais klausimais, liečiančiais Vytauto Didžiojo universitetą, kaip LKSSAIS valdytoją, bei klausimais, susijusiais su lietuviško teksto analizės ir taisymo paslauga, Interneto žiniasklaidos paslauga, Lietuviško teksto anotavimo paslauga, Interneto kalbos naujovių paslauga, tekstynais, paieška tekstynuose, bendrąja lietuvių kalbos ontologija kreiptis į:

Kompiuterinės lingvistikos centras
Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 52-206, LT-44244 Kaunas, Lietuva
El. p. p.klc@hmf.vdu.lt
LKSSAIS organizaciniais ir teisiniais klausimais, liečiančiais Kauno technologijos universitetą, kaip LKSSAIS tvarkytoją, kreiptis į:
Rimantas Butleris
Tel.: (8 37) 32 76 28, 45 34 45
Faks. (8 37) 30 03 52
El. p. Rimantas.Butleris@ktu.lt
Adresas: Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras

Kauno technologijos universitetas

Studentų g. 50-313a, Kaunas, Lietuva

LKSSAIS techniniais klausimais bei klausimais, susijusiais su Interneto svetainių semantinės analizės ir paieškos paslauga, paieška ontologijose SPARQL užklausomis, veiklos žodynų ir taisyklių bei ontologijų, saityno paslaugų naudojimu, kreiptis į:
Rita Butkienė
Tel.: (8 37) 30 03 82
Faks. (8 37) 30 03 52
El. p. Rita.Butkiene@ktu.lt
Adresas: Informacijos sistemų katedra

Kauno technologijos universitetas

Studentų g. 50-309, Kaunas, Lietuva