Norimos / tinkamos universitetinės studijų krypties pasirinkimo paslauga
Paslaugos tikslas - pateikti statistinę informaciją, kaip interneto lietuviškose socialinėse medijose Lietuvos universitetų studijų programas ir studijų kryptis vertina internautai. Tai pagalbinė priemonė (alternatyvi oficialių šaltinių skelbiamai informacijai), suteikianti papildomą informaciją besirenkantiems studijas Lietuvos universitetuose. Medžiaga analizei automatiškai bei reguliariai renkama iš atviros prieigos populiarių lietuviškos socialinės medijos šaltinių. Surinkta medžiaga analizuojama pažangiu įvardytų esybių aspektais grįstu automatinės nuomonių analizės metodu ir dirbtinio intelekto technologijomis grįstais įrankiais. Papildomai įvertinama, ar nuomonėje nėra įžeidžios arba diskriminuojančios kalbos elementų, kurie mažina nuomonės objektyvumą ir patikimumą. Detali naudojimosi instrukcija pateikta DUK.
Nurodoma studijų krypčių grupė
Nurodoma studijų kryptis. Laukas užpildomas pasirinkus studijų krypčių grupę
Nurodoma studijų programa. Laukas užpildomas reikšmėmis nurodžius studijų kryptį
Nurodomas universitetas
Nurodomas analizės aspektas
Nurodoma data nuo
Nurodoma data iki
Įvertink šią paslaugą